Wednesday, May 26, 2010

Karangan Respons Terbuka Tingkatan 1

Masalah keracunan makanan di kantin sekolah banyak berlaku dewasa ini.
Huraikan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut

Pendahuluan
- sering terdengar banyak kes keracunan makanan di sekolah
- perlu dipandang serius- akan mendatangkan kemudaratan
- beberapa langkah perlu diambil -mengatasi masalah ini

Langkah-langkah
1. memperketat undang-undang sedia ada-pengusaha kantin
- mengenakan denda-pengusaha kantin yang mengabaikan kebersihan
- menamatkan kontrak perniagaan pengusaha kantin
2. menubuhkan jawatan kuasa khas di sekolah -untuk memantau dan membuat laporan -diambil
tindakan
3. Memberikan kursus kepada pengusaha kantin - cara-cara memastikan kebersihan dijaga
4. Pelajar- tidak membeli makanan dan minuman yang tercemar - membuat laporan kepada guru
yang bertugas

Penutup
- semua pihak -bekerjasama bagai aur dengan tebing - mengatasi masalah ini agar kesihatan pelajar akan terjamin

No comments:

Post a Comment