Sunday, May 23, 2010

Tugasan 1 : Rumusan

Berdasarkan petikan yang diberi,buat satu rumusan tentang usaha-usaha memajukan industri desa dan kesan-kesannya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Rumusan anda hendaklah dihantar ke blog saya sebelum 1 Jun 2010

No comments:

Post a Comment