Wednesday, August 1, 2012

cerpen dan ciri-cirnya

Pengertian CERPEN dan ciri-cirinya
Cerita pendek atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan short story, merupakan satu karya sastra yang sering kita jumpai di berbagai media massa. Namun demikian apa sebenarnya dan bagaimana ciri-ciri cerita pendek itu, banyak yang masih memahaminya.

Cerita pendek apabila diuraikan menurut kata yang membentuknya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut : cerita artinya tuturan yang membentang bagaimana terjadinya suatu hal, sedangkan pendek berarti kisah pendek (kurang dari 10.000 kata) yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam situasi atau suatu ketika ( 1988 : 165 ).

Menurut Susanto dalam Tarigan (1984 : 176), cerita pendek adalah cerita yang panjangnya sekitar 5000 kata atau kira-kira 17 halaman kuarto spasi rangkap yang terpusat dan lengkap pada dirinya sendiri.

Sementara itu, Sumardjo dan Saini (1997 : 37) mengatakan bahwa cerita pendek adalah cerita atau parasi (bukan analisis argumentatif) yang fiktif (tidak benar-benar terjadi tetapi dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, serta relatif pendek).
Dari beberapa pendapat di atas penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan cerita pendek adalah karangan nasihat yang bersifat fiktif yang menceritakan suatu peristiwa dalam kehidupan pelakunya relatif singkat tetapi padat.

Ciri-ciri Cerita Pendek

Di atas penulis kemukakan bahwa masih banyak orang belum mengetahui ciri-ciri sebuah cerita pendek. Mengenai hal tersebut, di bawah ini penulis kemukakan ciri-ciri cerita pendek menurut pendapat Sumarjo dan Saini (1997 : 36) sebagai berikut.
Ceritanya pendek ;

* Bersifat rekaan (fiction) ;
* Bersifat naratif ; dan
* Memiliki kesan tunggal.

Pendapat lain mengenai ciri-ciri cerita pendek di kemukakan pula oleh Lubis dalam Tarigan (1985 : 177) sebagai berikut.

* Cerita Pendek harus mengandung interprestasi pengarang tentang konsepsinya mengenai kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
* Dalam sebuah cerita pendek sebuah insiden yang terutama menguasai jalan cerita.
* Cerita pendek harus mempunyai seorang yang menjadi pelaku atau tokoh utama.
* Cerita pendek harus satu efek atau kesan yang menarik.

Menurut Morris dalam Tarigan (1985 : 177), ciri-ciri cerita pendek adalah sebagai berikut.

* Ciri-ciri utama cerita pendek adalah singkat, padu, dan intensif (brevity, unity, and intensity).
* Unsur-unsur cerita pendek adalah adegan, toko, dan gerak (scena, character, and action).
* Bahasa cerita pendek harus tajam, sugestif, dan menarik perhatian (incicive, suggestive, and alert).

sumber :http://unsilster.com/2011/01/pengertian-cerpen-dan-ciri-ciri-cerita-pendek

Tuesday, February 14, 2012

DRAMA MUZIKAL KAMPUNG BARU

TEKNIK PENCERITAAN

1. Babakan
Pengarang dalam drama ini telah mempersembahkan perjalanan drama ini dalam bentuk babak. terdapat tujuh babak
dalam drama Muzikal Kampung Baru.

2. Dialog
Secara keseluruhan, teknik berdialog digunakan sebagai interaksi antara watak. Ini dapat dilihat pada contoh dialog
antara watak-watak berkisarkan cadangan Gulam Russel yang ingin memajukan Kampung Baru. Contohnya:
GULAM RUSSEL : Bang! (Bersalaman dengan CIK PA) Kami ada cadangan pelan Pembangunan Kampung Baru tengah siapkan project brief.Adik saya yang ambil gambar,macam-macam gambarlah,ada yang elok, ada
yang
tak elok!
CIK PA : Apa salahnya ambil gambar? (Halaman 163 )

3. Prolog
Prolog merupakan gimik pembukaan sesebuah penceritaan drama. Contohnya:
Drama ini dimulai dengan lagu Kampung Baru Baru.

4.
Epilog
Epilog merupakan gimik penutupan bagi sesebuah persembahan drama. contohnya:
Drama ini diakhiri dengan lagu Kampung Baru Baru

5.
Kejutan
Sebagai usaha untuk menggerakkan plot dalam drama, unsur kejutan telah digunakan oleh pengarang drama ini.

6. Konflik
Pertikaian antara golongan muda dengan golongan tua sering dipaparkan dalam drama ini.

7. Imbas Muka
Harapan pengarang drama terhadap perubahan Kampung Baru disampaikan dengan menggunakan teknik imbas muka.

Gaya Bahasa
1. Pemilihan diksi
Bahasa yang ringkas,padat dan ekonomis. Penggunaan kata harian yang mudah difahami.

2. Penggunaan Bahasa Inggeris
Dalam drama ini juga terdapat banyak penggunaan kosa kata dalam bahasa Inggeris

3. Penggunaan bahasa Indonesia
Pengarang juga tidak terkecuali daripada menggunakan gaya bahasa Indonesia dalam drama ini.

4. Ayat perintah
Ayat perintah yang digunakan dalam drama ini dapat dilihat pada contoh yang berikut"
JALAD : Elok kamu serahkan pitanya pada kami! (Halaman 162)

5. Anafora
Pengulangan kata yang bertujuan untuk memberikan penegasan terhadap sesuatu dapat dilihat pada contoh berikut:
GULAM RUSSEL : Tak maju kalau minda tertutup
GENG 60-AN : Tak maju kalau minda tertutup.
GULAM RUSSEL : Tak ke mana kita kalau hanya jadi pak turut.
GENG 60-AN : Tak ke mana kita kalau hanya jadi pak turut.
(halaman 199-200)

6. Ayat tanya
Berikut ialah contoh petikan drama yang mengandungi ayat tanya iaitu:
NESAN : Ni kumpulan hak asasi mana pulak ni? Rumah buruk di mana ni? (Halaman 161)

7. Imejan
Unsur gaya bahasa yang memberikan perlambangan terhadap sesuatu turut dimuatkan oleh pengarang dalam drama
ini. Contohnya perkataan hantu yang digunakan dalam petikan berikut membawa makna seseorang penjahat atau
penjenayah
MAK RENONG : Itu kita panggil hantu! Kita memang kaya hantu, hantu kubur, hantu jerangkung, hantu raya,
hantu kaya! Hantu tu sentiasa ada depan kita, tak payah tunggu malam,tunggu gelap! Siang hari buta pun ada
hantu! (Halaman 201)

8. Simile
Unsur simile yang menggunakan perkataan seperti, bagai, laksana dan umpama dalam drama ini boleh dilihat dalam
contoh yang berikut"
MAK RENONG : ...Mak Nong harap orang muda-muda macam kamulah buat pembaharuan! (Halaman 175)

9. Sinkope
Penyingkatan perkataan dalam dialog digunakan oleh pengarang.

10.Inversi
Unsur gaya bahasa berbentuk inversi yang diteliti dalam drama ini seperti dalam contoh berikut:
TULUS : Waris yang mengaku waris tetapi tidak dapat memberi sebarang bukti, jangan dilayan! (Halaman 212)


DRAMA MUZIKAL KAMPUNG BARU

LATAR
Latar Tempat
Latar tempat ialah tempat berlakunya sesuatu peristiwa . Antara latar tempat dalam drama Muzikal Kampung Baru ialah :

1. Kampung Baru :
 • Rosemera telah menunjukkan keadaan Kampungb Baru yang mundur dan tidak membangun walaupun berada ditengah-tengah bandar raya Kuala Lumpur .
2. Luar kediaman Raja Molek :
 • Jalad dan Nesan menyanyi dalam rentak boria .
3. Warung Yam Maryam :
 • Temoat dimana Mak Renong memarahi Jalad dan diperhatikan oleh Yam Maryam , Pak Gito dan Sulastri .
4. Rumah Raja Molek :
 • Jalad telah membawa Tulus , Joshua Ong , Ratnasari , dan Rosemera yang akan membincangkan mengenai rancangan terhadap Kampungb Baru .
5. Halaman rumah Gulam Russel :
 • Tempat yang dijadikan Ibu pejabat Perbadanan Kampung Baru yang yang telah didatangi Haji Pahlawan disambut oleh Gulam Russel , Ratnasari , Tulus , Joshua Ong dan Nathan .
6. Ruang tamu rumah warisan Gulam Russel :
 • Gulam Russel dan kawn-kawannya membuat lagi satu persembahan multimedia , lengkap dengan lakaran dan gambar-gambar yang terpancar pada skrin pentas .
Latar Masa
Latar masa ialah merujuk kepada saat , ketika waktu , zaman musim atau era bila sesuatu itu berlaku .
 • Berlaku pada tahun 2007 .
Latar Masyarakat

1. Masyarakat yang berpendidikan ,
 • Golongan berpendidikan ini terdiri daripada watak Gulam Russel , Ratnasari , Tulus , Joshua Ong , dan Nathan
2. Masyarakat yang mementingkan diri sendiri ,
 • Terdapat segelintir masyarakat penduduk Kampung Baru yang berdarah campuran contohnya Gulam Russel mempunyai darah campuran Pakistan dan Inggeris .
3. Masyarakat yang memahami adat resam dan budaya orang lain ,
 • Contohnya Joshua Ong amat memahami dan berpengetahuan mengenai adat resam orang Melayu walaupun berketurunan Cina . Namun begitu adat resam orang Melayu sebati dalam hidupnya .
GAYA BAHASA
1. Simile
 • Perbandingan atau persamaan dengan menggunakan kata : ''seperti '',''laksana'',''bagai'',''umpama'',''macam''.
 • Contohnya :
 • Jalad: bukan nak cakap besarlah ! Semua tu kami yang tolong . Kedai nasi lemak world class Kak Yan ni pun tak akan hidup kalau kami tak bekalkan pekerja-pekerja luar macam Pak Cik Gito dan Sulastri !
2. Personifikasi
 • Contohnya :
 • Kamera tak pernah berbohong
3. Hiperbola
 • Contohnya :
 • Mak Renong : Nak sihat , nak senag saja . Makan minum jangan berlebihan , jangan makan makanan sejuk walaupun dipanaskan semula , makan banyak buah dan ulam , minum air suam , bukan air setan , tubuh badan mesti sihat .
4. Inversi
 • Pemalikan kata-kata atau frasa yang berbeza daripada susunan lazim
 • Contohnya :
 • Nesan : baik-baik cakap Pak Aji , dan jangan menghina nama saya !
5. Sarkasme
 • gaya bahasa sindiran yang terlalu kuat menyakitkan hati pendengar atau yang kena sindir kerana adnya unsur cemuhan dan celaan .
 • Contohnya :
 • Haji Pahlawan : Nesan ! Namanya Nesan ! Macam tak percayakan ? Nesan biasanya kaku dan tegak di tanah kubur ! Tapi Nesan ini melalak dan bergerak di serata Kampung Baru mencari mangsa ! .
6. Sinkof
 • Contohnya :
 • Gulam Russel : saya bukan nak serahkan kampung ni pada orang lain ! Saya cuma nak majukan kampung ni . Tetapi sebelum tu , saya ada satu pengumuman : nama Kampung Baru akan bertukar menjadi Kampung Buruk ! Sebabnya dah tak ada yang baru di sini , semuanya buruk , lapuk , busuk , berhabuk , berkarat , berkulat , berkulat berulat !
7. Diksi
 • Kata-kata yang tepat digunakan pada tempat atau situasi yang sesuai . Pemilihan diksi yang tepat akan dapat memberi makna yang tepat dan berkesan untuk menyampaikan mesej pengarang dalam karyanya . Istilah-istilah bahasa inggeris banyak digunakan dalam drama ini .
 • Contonhnya :
 • Ratnasari : excuse me ! Suami saya Gulam Russel dan kawan baiknya sejak kecil ni , Tudis namanya ialah anak kelahiran Kampung Bru ! Saya tahu mereka berdua ni lebih pandai daripada apa yang ...nama you siapa ?
8. Repitasi
 • Unsur perulangan kata atau frasa dalam satu kalimat .
 • Contoh :
 • Nesan : cakaplah ! Cakap pasal pembangunan , pasal peningkatan ...ini orangnya yang serba tahu tentang kemajuan dan pembangunan . Kemajuan dan pembangunan ialah duit , duit dan duit ! Tak ada duit , jangan cerita panjang . Cakap pasal meningkatkan ekonomi ni dah basi sebenarnya ! Cakap di mulut atau kertas memang sedaplah !Tapi cakap saja...habuk pun tadak ! kami yang tolong tambah rezeki untuk dia orang !
9. Eksklamasi :
 • Gaya bahasa yang menggunakan kata seru untuk tujuan penegasan maksud yang digunakan oleh seseorang pengarang .
 • Contoh :
 • Gulam Russel : takkan saya nak buat kerja macam tu lagi ! Saya hormat Pak Haji sekarang ni ! Pak Aji macam datuk saya !
NILAI
1. Nilai persahabatan ,
 • Gulam Russel , Joshua Ong dan Tulus berjaya memaparkan nilai persahabatan yang baik walaupun dari pelbagai bangsa . Mereka ini berganding tenaga dan buah fikiran untuk memajukan Kampung Baru . Nilai persahabatan yang ditonjolkan ini menjadi suasana kehidupan manusia .
2. Nilai Keagamaan ,
 • Unsur-unsur keagamaan jelas terpancar pada watak Gulam Russel yang mempertahankan hujahnya dengan menyatakan bahawa agam Islam bukan hanya untuk orang Melayu sahaja tetapi untuk semua bangsa di dunia . Nilai keagamaan yang tinggi mampun menjadikan seseorang itu sentiasa berwaspada dan berfikiran panjang sebelum bertindak .
3. Nilai budaya dan adat resam ,
 • Drama Muzikal Kampung Baru jelas membawa nilai-nilai kebudayaan yang begitu berbeza . Dimana terdapatnya bangsa yang mempunyai berbezaan budaya tetapi semangat jati diri rakyat Malaysia tetap utuh dalam diri mereka .
Pengajaran
1. Kita hendaklah ikhlas dalam melakukan sesuatu perkara ,
 • Contohnya Gulam Russel dan rakan-rakanya ikhlas untuk membangunkan Kampung Baru tanpa mengharapkan keuntungan semat-mata , sebaliknya ingin membantu penduduk Kampung Baru .
2. Kita hendaklah gigi berusaha untuk mendapatkan sesuatu matlmat dengan cara yang betul ,
 • Contohnya Gulam Russel gigih berusaha dengan membuat kajian untuk meyakinkan penduduk Kampung Baru menyokong projek pembangunan yang ingin dilakukan .
3. Kita hendaklah menghormati orang yang lebih tua ,
 • Contonhya Joshua Ong telah memberi hadiah kepada Haji Pahlawan tetapi tidak diterima . Joshua Ong menghormati pendirian Haji Pahlawan dan mengalah .

DRAMA MUZIKAL KAMPUNG BARU

LATAR
Latar Tempat
Latar tempat ialah tempat berlakunya sesuatu peristiwa . Antara latar tempat dalam drama Muzikal Kampung Baru ialah :

1. Kampung Baru :
 • Rosemera telah menunjukkan keadaan Kampungb Baru yang mundur dan tidak membangun walaupun berada ditengah-tengah bandar raya Kuala Lumpur .
2. Luar kediaman Raja Molek :
 • Jalad dan Nesan menyanyi dalam rentak boria .
3. Warung Yam Maryam :
 • Temoat dimana Mak Renong memarahi Jalad dan diperhatikan oleh Yam Maryam , Pak Gito dan Sulastri .
4. Rumah Raja Molek :
 • Jalad telah membawa Tulus , Joshua Ong , Ratnasari , dan Rosemera yang akan membincangkan mengenai rancangan terhadap Kampungb Baru .
5. Halaman rumah Gulam Russel :
 • Tempat yang dijadikan Ibu pejabat Perbadanan Kampung Baru yang yang telah didatangi Haji Pahlawan disambut oleh Gulam Russel , Ratnasari , Tulus , Joshua Ong dan Nathan .
6. Ruang tamu rumah warisan Gulam Russel :
 • Gulam Russel dan kawn-kawannya membuat lagi satu persembahan multimedia , lengkap dengan lakaran dan gambar-gambar yang terpancar pada skrin pentas .
Latar Masa
Latar masa ialah merujuk kepada saat , ketika waktu , zaman musim atau era bila sesuatu itu berlaku .
 • Berlaku pada tahun 2007 .
Latar Masyarakat

1. Masyarakat yang berpendidikan ,
 • Golongan berpendidikan ini terdiri daripada watak Gulam Russel , Ratnasari , Tulus , Joshua Ong , dan Nathan
2. Masyarakat yang mementingkan diri sendiri ,
 • Terdapat segelintir masyarakat penduduk Kampung Baru yang berdarah campuran contohnya Gulam Russel mempunyai darah campuran Pakistan dan Inggeris .
3. Masyarakat yang memahami adat resam dan budaya orang lain ,
 • Contohnya Joshua Ong amat memahami dan berpengetahuan mengenai adat resam orang Melayu walaupun berketurunan Cina . Namun begitu adat resam orang Melayu sebati dalam hidupnya .
GAYA BAHASA
1. Simile
 • Perbandingan atau persamaan dengan menggunakan kata : ''seperti '',''laksana'',''bagai'',''umpama'',''macam''.
 • Contohnya :
 • Jalad: bukan nak cakap besarlah ! Semua tu kami yang tolong . Kedai nasi lemak world class Kak Yan ni pun tak akan hidup kalau kami tak bekalkan pekerja-pekerja luar macam Pak Cik Gito dan Sulastri !
2. Personifikasi
 • Contohnya :
 • Kamera tak pernah berbohong
3. Hiperbola
 • Contohnya :
 • Mak Renong : Nak sihat , nak senag saja . Makan minum jangan berlebihan , jangan makan makanan sejuk walaupun dipanaskan semula , makan banyak buah dan ulam , minum air suam , bukan air setan , tubuh badan mesti sihat .
4. Inversi
 • Pemalikan kata-kata atau frasa yang berbeza daripada susunan lazim
 • Contohnya :
 • Nesan : baik-baik cakap Pak Aji , dan jangan menghina nama saya !
5. Sarkasme
 • gaya bahasa sindiran yang terlalu kuat menyakitkan hati pendengar atau yang kena sindir kerana adnya unsur cemuhan dan celaan .
 • Contohnya :
 • Haji Pahlawan : Nesan ! Namanya Nesan ! Macam tak percayakan ? Nesan biasanya kaku dan tegak di tanah kubur ! Tapi Nesan ini melalak dan bergerak di serata Kampung Baru mencari mangsa ! .
6. Sinkof
 • Contohnya :
 • Gulam Russel : saya bukan nak serahkan kampung ni pada orang lain ! Saya cuma nak majukan kampung ni . Tetapi sebelum tu , saya ada satu pengumuman : nama Kampung Baru akan bertukar menjadi Kampung Buruk ! Sebabnya dah tak ada yang baru di sini , semuanya buruk , lapuk , busuk , berhabuk , berkarat , berkulat , berkulat berulat !
7. Diksi
 • Kata-kata yang tepat digunakan pada tempat atau situasi yang sesuai . Pemilihan diksi yang tepat akan dapat memberi makna yang tepat dan berkesan untuk menyampaikan mesej pengarang dalam karyanya . Istilah-istilah bahasa inggeris banyak digunakan dalam drama ini .
 • Contonhnya :
 • Ratnasari : excuse me ! Suami saya Gulam Russel dan kawan baiknya sejak kecil ni , Tudis namanya ialah anak kelahiran Kampung Bru ! Saya tahu mereka berdua ni lebih pandai daripada apa yang ...nama you siapa ?
8. Repitasi
 • Unsur perulangan kata atau frasa dalam satu kalimat .
 • Contoh :
 • Nesan : cakaplah ! Cakap pasal pembangunan , pasal peningkatan ...ini orangnya yang serba tahu tentang kemajuan dan pembangunan . Kemajuan dan pembangunan ialah duit , duit dan duit ! Tak ada duit , jangan cerita panjang . Cakap pasal meningkatkan ekonomi ni dah basi sebenarnya ! Cakap di mulut atau kertas memang sedaplah !Tapi cakap saja...habuk pun tadak ! kami yang tolong tambah rezeki untuk dia orang !
9. Eksklamasi :
 • Gaya bahasa yang menggunakan kata seru untuk tujuan penegasan maksud yang digunakan oleh seseorang pengarang .
 • Contoh :
 • Gulam Russel : takkan saya nak buat kerja macam tu lagi ! Saya hormat Pak Haji sekarang ni ! Pak Aji macam datuk saya !
NILAI
1. Nilai persahabatan ,
 • Gulam Russel , Joshua Ong dan Tulus berjaya memaparkan nilai persahabatan yang baik walaupun dari pelbagai bangsa . Mereka ini berganding tenaga dan buah fikiran untuk memajukan Kampung Baru . Nilai persahabatan yang ditonjolkan ini menjadi suasana kehidupan manusia .
2. Nilai Keagamaan ,
 • Unsur-unsur keagamaan jelas terpancar pada watak Gulam Russel yang mempertahankan hujahnya dengan menyatakan bahawa agam Islam bukan hanya untuk orang Melayu sahaja tetapi untuk semua bangsa di dunia . Nilai keagamaan yang tinggi mampun menjadikan seseorang itu sentiasa berwaspada dan berfikiran panjang sebelum bertindak .
3. Nilai budaya dan adat resam ,
 • Drama Muzikal Kampung Baru jelas membawa nilai-nilai kebudayaan yang begitu berbeza . Dimana terdapatnya bangsa yang mempunyai berbezaan budaya tetapi semangat jati diri rakyat Malaysia tetap utuh dalam diri mereka .
Pengajaran
1. Kita hendaklah ikhlas dalam melakukan sesuatu perkara ,
 • Contohnya Gulam Russel dan rakan-rakanya ikhlas untuk membangunkan Kampung Baru tanpa mengharapkan keuntungan semat-mata , sebaliknya ingin membantu penduduk Kampung Baru .
2. Kita hendaklah gigi berusaha untuk mendapatkan sesuatu matlmat dengan cara yang betul ,
 • Contohnya Gulam Russel gigih berusaha dengan membuat kajian untuk meyakinkan penduduk Kampung Baru menyokong projek pembangunan yang ingin dilakukan .
3. Kita hendaklah menghormati orang yang lebih tua ,
 • Contonhya Joshua Ong telah memberi hadiah kepada Haji Pahlawan tetapi tidak diterima . Joshua Ong menghormati pendirian Haji Pahlawan dan mengalah .

DRAMA MUZIKAL KAMPUNG BARU

PLOT

Permulaan

Klip video berkaitan pemandangan yang menjijikkan di sekitar Kampung Baru yang diambil oleh Rosemera telah berjaya menarik perhatian penduduk Kampung Baru.Nesan dan Jalad menyatakan reaksi yang kurang senang dengan paparan tersebut. Gulam Russel dan isterinya Ratnasari cuba memeprtahankan tindakan Rosemera dan ketegangan ini kemudiannya ditenangkan oleh Cik Pa.

Perkembangan

Cadangan Gulam Russel untuk memajukan Kampung Baru telah mendapat tentangan daripada Haji Palawan,seorang warga emas yang merupakan anak jati kelahiran Kampung Baru.Haji Palawan mahu mengekalkan cara hidup yang konvensional di Kampung Baru dan tidak mahu menerima sebarang pembaharuan. Malah, Haji Palawan juga memeprsoalkan keturunan Gulam Russel sebagai bangsa Melayu yang mahu membangunkan Kampung Baru.

Puncak / klimaks

Atas hasutan Nesan dan Jalad, Ratnasari dan rosemera gagal mendapatkan persetujuan Raja Molek untuk membantu mereka membiayai pembangunan yang akan dijalankan di Kampung Baru, sebaliknya Raja Molek meminta mereka untuk menabalkannya sebagai seorang raja di Malaysia kerana Raja Molek mengakui bahawa asal usul keturunannya berdarah raja.

Penurunan

Kehadiran Haji Palawan dalam keadaan yang marah dan tidak berpuas hati terhadap pemimpin negara seperti Dato' Onn dan Tunku Abdul Rahman yang selama ini mengabaikan tanggungjawab untuk memajukan Kampung Baru ke rumah Gulam Russel telah memberikan peluang kepasa Ratnasari untuk menceritakan semula sejarah pembinaan negara. Gulam Russel pula mengambil peluang tersebut untuk menerangkan rancangan memajukan Kampung Baru itu yang akan dibiayai oleh pemodal tempatan.

Peleraian

Pembentangan pelan perancangan memajukan Kampung Baru secara multimedia telah berjaya menarik minat penduduk Kampung Baru untuk menerima cadangan Gulam Russel dan kumpulannya. Raja Molek meminta Gulam Russel menceritakan bagaimana idea perancangan Kampung Baru itu diperoleh dan akhirnya mereka sebulat suara bersetuju untuk menerima cadangan tersebut.

Monday, February 13, 2012

DRAMA MUZIKAL KAMPUNG BARU

WATAK DAN PERWATAKAN

Watak Utama Gulam Russel

Gulam Russel merupakan watak utama dalam drama ini. Dia seorang graduan pengurusan perniagaan dan undang-undang dari sebuah universiti di United Kingdom. Dia seorang lelaki kacukan pelbagai keturunan. Neneknya Melayu manakala datuknya Pakistan dan ibunya berkahwin dengan lelaki Inggeris.Dia berkahwin dengan Ratnasari yang berketurunan campuran Cina dan India. Dia juga mempunyai seorang adik perempuan yang bekerja sebagai penerbit di sebuah stesen televisyen. Seorang yang sangat prihatin terhadap masa depan penduduk Kampung Baru dan sanggup bersusah payah menyediakan pelan perancangan untuk memajukan Kampung Baru.

Haji Palawan

Seorang warga emas yang telah berusia 69 tahun. Seorang lelaki yang sangat sentimental . Seorang warga tua yang sangat tegas pendiriannya dan amat sukar untuk dibawa berunding. seorang yang suka berdendam dan juga seorang yang pemarah. Seorang yang tidak mudah untuk dipengaruhi dan bersikap berhati-hati mendengar nasihat dan menerima sebarang perubahan.

Watak Sampingan

Ratnasari

Wanita berketurunan Cina dan India .Isteri kepada Gulam Russel.Seorang yang berkelulusan daripada Jabatan Sejarah Universiti Malaya dan melanjutkan pengajian pada peringkat sarjana di School of African And Oriental Studies (SOS), Universiti London. Seorang yang pakar dalam sejarah Tanah Melayu sebelum merdeka dan sejarah Asia Tenggara. Seorang wanita yang berani berhadapan dengan ancaman penduduk Kampung Baru dalam usaha untuk memajukan Kampung Baru.

Rosemera

Adik kepada Gulam Russel yang berkawan rapat dengan Nathan. Pakar multimedia yang bekerja sebagai penerbit berita dan hal ehwal semasa di sebuah stesen televisyen. Seorang wanita yang tidak gentar pada ugutan penduduk kampung untuk menghalangnya memaparkan gambaran sebenar kehidupan penduduk Kampung Baru.

Tulus

Kawan sekolah Gulam Russel sejak kecil. Seorang anak jati kelahiran Kampung Baru. Seorang pemuda yang mempunyai kelulusan Sarjana Muda pelancongan dari New Zealand. Bijak berdiplomasi dengan penduduk Kampung Baru supaya menerima cadangan Gulam Russel dan kumpulannya untuk memajukan Kampung Baru. Seorang sahabat yang setia dan sanggup berjuang bersama Gulam Russel demi membawa perubahan yang positif terhadap kehidupan penduduk Kampung Baru.

Joshua Ong

Sahabat kepada Gulam Russel dan ratnasari. Seorang arkitek yang meminati seni bina dan rekaan bangunan warisan Melayu. Seorang lelaki Cina peranakan Baba dan Nyonya Melaka yang fasih bertutur bahasa Melayu dan memahami budaya Melayu.

Nathan

Abang Ratnasari yang mempunyai kelulusan kejuruteraan awam dari sebuah universiti tempatan.Seorang yang sanggup berjuang bersama-sama Gulam Russel untuk menjadikan impian melihat Kampung Baru sebagai pusat pelancongan yang terkemuka terlaksana.

Cik Pa

Seorang lelaki yang sudah berusia tetapi masih bujang. Dipengaruhi dengan gaya 60-an. Membawa skuter Vespa lama warisan daripada arwah bapanya. Menjadikan rumahnya sebagai pusat dan ibu pejabat sekumpulan pemilik skuter lama. Nama Cik Pa merupakan singkatan bagi gelaran Mat Vespa dalam kalangan penduduk kampung. seorang yang baik hati,mudah emsra dan sangat mengambil berat tentang kebajikan anak-anak muda dis ekitarnya. Seorang yang suka mendengar orang bercerita dan berhujah dan akan terus menyokong apa-apa sahaja perkara baru yang belum pernah didengarnya.

Mak Renong

Seorang janda yang berusia lewat 60-an.Seorang wanita yang berusia tetapi berilmu pengetahuan. Mak Renong mempunyai kemahiran membaca dan mengira serta mempunyai buah fikiran yang bernas. Seorang yang penyayang dan baik hati. Mak Renong amat disayangi oleh anak, menantu dan cucunya. seorang yang mempunyai pemikiran yang terbuka dan bersedia menerima pendapat orang lain.

Sulastri

Pekerja Indonesia yang berkerja di warung nasi lemak Yam Marman. Seorang gadis yang gemar menyanyi dan menari. seorang gadis yang hanya menjadi pemerhati pada perbincangan pelan memajukan Kampung Baru yang berlaku di sekitarnya.

Pak Gito

Seorang lelaki yang berasal dari Indonesia tetapi dibesarkan di Kampung Baru. Pekerja warung milik Yam Marman. Seorang pemerhati yang peka.Seorang yang pendiam dan hanya bersuara apabila perlu sahaja. Seorang penduduk Kampung Baru yang menyokong cadangan Gulam Russel dan kumpulannya yang ingin membawa perubahan terhadap kehidupan penduduk Kampung Baru.

Nesan dan Jalad

Dua orang pemuda yang sentiasa ligat dan mengambil kesempatan atas apa-apa sahaja peluang yang boleh menghasilkan keuntungan. Kedua-duanya sanggup menghasut Raja Molek agar tidak menerima usul Gulam Russel dan kumpulannya yang ingin memajukan Kampung Baru.

Raja Molek

Penduduk asal Kampung Baru. Seorang warga emas yang berusia 60-an. seorang yang kaya dan ternama,namun kurang pintar dalam banyak perkara. Seorang yang berbangga dengan darjat dan keturunannya.

DRAMA MUZIKAL KAMPUNG BARU

PEMIKIRAN

Drama Muzikal Kampung Baru ini mengemukakan pemikiran tentang isu kemasyarakatan. Kisahnya memaparkan pertembungan antara corak kehidupan yang konvensional yang akan digantikan dengan budaya hidup yang lebih selesa. Cadangan pembaharuan yang dilakukan terhadap Kampung Baru oleh Gulam Russel telah mencetuskan konflik dan krisis dalam kalangan penduduk kampung, terutamanya Haji Palawan, Jalas, Nesan, dan Raja Molek.Akhirnya , Gulam Russel berjaya meyakinkan penduduk Kampung Baru untuk menerima pembaharuan yang mendatangkan kesan yang positif terhadap kehidupan mereka.

PERSOALAN.

1. Jurang pemikiran antara golongan tua dengan golongan muda.
Haji Palawan yang mewakili golongan tua yang tidak mahu menerima pandangan dan cadangan golongan muda yang berilmu
pengetahuan seperti Gulam Russel yang mahu memajukan Kampung Baru. Haji palawan lebih selesa untuk mempertahankan
cara hidup yang bersifat konvensional berbanding dengan golongan muda seperti Gulam Russel yang lebih mementingkan
budaya hidup yang selesa.

2. Asal usul keturunan dalam menentukan keutusan
Haji Palawan yang bersikap taksub terhadap asal usul bangsanya sebagai Melayu dan berpandangan bahawa Kampung Baru
hanya untuk orang Melayu sahaja dan menganggap Gulam Russel yang merupakan anak kacukan pelbagai keturunan tidak
layak untuk membicarakan soal memajukan Kampung Baru. raja Molek yang terlalu bangga dengan salasilah keturunannya
sebagai kerabat diraja tidak mahu menerima pandangan Gulam Russel dan isterinya Ratnasari yang ingin melakukan
pembaharuan terhadap masyarakat Kampung
Baru.

3. Keuntungan peribadi yang mengatasi kebajikan penduduk.
Jalad dan Nesan yang hanya memikirkan soal keuntungan diri sendiri daripada menjaga kebajikan penduduk Kampung Baru
dengan membawa anasir-anasir luar yang boleh mengancam budaya tradisi hidup bermasyarakat di Kampung Baru. Jalad
dan Nesan juga bersikap mempengaruhi keputusan Raja Molek yang mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan
nasib penduduk Kampung Baru untuk menolak cadangan Gulam Russel demi menjaga keuntungan peribadi mereka.

4. Cara hidup yang konvensional dan kemajuan yang positif
Cadangan Gulam Russel bersama isteri dan rakan-rakannya yang telah menyediakan pelan perancangan yang menaik taraf
Kampung Baru sebagai sebuah kampung yang lengkap infrastrukturnya mampu membawa perubahan yang positif terhadap
sosioekonomi penduduk Kampung Baru. Usaha ini mendapat tentangan daripada beberapa penduduk kampung yang tegar
untuk mempertahankan cara hidup yang konvensional seperti Haji Palawan, Raja Molek, Jalad dan Nesan.

5. Asimilasi budaya hidup bermasyarakat.
Sikap keterbukaan keluarga Gulam Russel yang merupakan anak kacukan yang terdiri daripada pelbagai kaum dan
berkahwin pula dengan Ratnasari yang berketurunan Cina dan India menjadikan Gulam Russel seorang yang memahami dan
menghormati budaya kaum-kaum lain. Penduduk Kampung Baru menerima baik kehadiran warga Indonesia seperti Sulastri
dan Pak Gito dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan mereka.


Saturday, January 28, 2012

CERPEN ANAK GEMBALA SINOPSIS
Mat Seman seorang bekas askar yang pulang ke kampungnya di Lembah Bilut. Mat Seman telah kehilangan sebelah kakinya akibat terpijak jerangkap samar yang dipasang oleh musuh sewaktu berkhidmat dalam angkatan tentera. Berbekalkan ilmu memelihara kerbau yang diwarisi daripada bapa dan datuknya, Mat Seman meneruskan pekerjaan tersebut dengan memelihara 6- ekor kerbau sebagai punca rezeki keluarganya. Masalah mula timbul apabila Penghulu Isa datang memberitahu Mat Seman bahawa Desa Anggun Batu Sebutir yang terletak di Lembah Bilut akan dibangunkan menjadi tempat peranginan. Mat Seman dan keluarganya pada mulanya amat gembira mendengar berita tersebut memandangkan sebelum ini mereka pernah menetap di kem askar di Perak yang dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan asas seperti bekalan air paip dan bekalan elektrik. Walau bagaimanapun, berita itu telah membuatkan Mat Seman gelisah kerana Mat Seman terpaksa memindahkan kerbau- kerbaunya ke kawasan lain. Mat Seman buntu apabila memikirkan masalah yang menimpa dirinya dan tidak sanggup menuruti arahan Penghulu Isa yang mahu memindahkan kerbau-kerbaunya di kaki bukit yang tidak mempunyai bekalan rumput yang mencukupi dan berdekatan dengan sarang harimau. Pada suatu hari, ketika Mat Seman dan anaknya sedang memberikan makanan kepada kerbau-kerbau peliharaannya, keluarga Mat Seman dgemparkan dengan kehadiran kumpulan pekerja bersama-sama kereta sodok yang ingin memugar Lembah Bilut. Mat Seman telah mengambil tindakan dengan melepaskan kerbau-kerbaunya ke arah kumpulan pekerja tersebut bagi menghalang kerja-kerja mereka. Kumpulan pekerja itu telah lari bertempiaran akibat terperanjat dengan kehadiran kumpulan kerbau yang sedang menuju ke arah mereka. Dalam keadaan tersebut, tiba-tiba sahaja dua buah kereta sodok telah dihidupkan enjinnya bagi menghalang kemaraan kumpulan kerbau itu. Akibatnya, malang bagi Mat Seman apabila dia terbunuh setelah dirempuh oleh kerbau-kerbaunya yang berpatah balik akibat ketakutan setelah mendengar enjin kereta sodok yang sedang menolak pokok-pokok untuk pembangunan

TEMA

Cerpen ini bertemakan kegigihan dalam mempertahankan hak dan maruah diri.Mat Seman digambarkan sebagai kelompok masyarakat desa yang menentang arahan pemimpin yang diwakili oleh Penghulu Isa daripada memindahkan 60 ekor kerbaunya dari Lembah Bilut ke kawasan kaki bukit. Mat Seman berusaha keras untuk mempertahankan haknya sebagai anak watan yang dibesarkan dalam keluarga yang pekerjaannya sebagai gembala kerbau daripada ditindas oleh pembangunan yang akan dijalankan di Lembah Bilut.

Persoalan

1. Pengorbanan seorang ketua keluarga
Mat Seman yang berkaki sebelah sanggup bersusah payah memelihara 60 ekor kerbau sebagai sumber rezeki mereka
dan bercita-cita menjadi contoh kepada warga Desa Anggun Batu Sebutir atas kegigihannya itu.

2. Kecintaan terhadap ilmu
Sutinah mempunyai hasrat untuk menghantar anak-anaknya melajutkan pelajaran ke universiti bagi mengubah nasib
mereka sekeluarga yang hidup dalam kemiskinan.

3. Keberanian seorang lelaki
Mat Seman mengambil tindakan untuk melepaskan kerbau-kerbaunya bagi menghalang kumpulan pekerja yang akan
memunggah Lembah Bilut. Namun demikian, akhirnya Mat Seman menjadi mangsa rempuhan kerbaunya sendiri yang
berpatah balik setelah takut mendengar deruman enjin kereta sodok.

4. Pemodenan dan pembangunan yang mengancam budaya hidup di desa.
Mat Seman berpandangan bahawa pembaharuan yang ingin dilakukan oleh Penghulu Isa untuk menjadikan Lembah Bilut
akan mengancam budaya desa yang diamalkan akibat kemasukan budaya baru seperti pergaulan bebas antara lelaki
dengan perempuan dan muzik rock.

Plot 1. Permulaan
Mat Seman dan keluarganya pulang ke Lembah Bilut setelah perkhidmatannya dalam angkatan tentera tamat akibat
kehilangan sebelah kakinya.

2. Perkembangan
Mat Seman memilih untuk meneruskan pekerjaan yang diwarisi daripada arwah bapa dan datuknya sebagai seorang
gembala kerbau.Hasil daripada duit yang diperoleh setelah tamat perkhidmatan dalam tentera, Mat Seman membuat
kandang dan membeli 60 ekor kerbau untuk diternak

3. Puncak / klimaks
Penghulu Isa datang berjumpa dengan Mat Seman untuk memberitahu bahasa Lembah Bilut akan dimajukan sebagai
sebuah pusat peranginan dan pelbagai kemudahan asas akan disediakan untuk keperluan penduduk kampung. Beliau
meminta Mat Seman memindahkan kerbau-kerbaunya ke tempat lain.

4. Penurunan
Mat Seman gembira menerima perkhabaran tersebut, namun dia tidak bersetuju untuk memindahkan kerbau-kerbaunya
ke kawasan lain.Penghulu Isa mencadangkan Mat Seman memindahkan kerbau-kerbaunya ke kawasan kaki bukit.
Mat Seman risau akan keselamatan kerbau-kerbaunya kerana kawasan tersebut tidak mempunyai bekalan rumput yang
mencukupi dan berdekatan dengan sarang harimau.

5. Peleraian
Kedatangan kumpulan pekerja yang ingin membina rumah kongsi di Lembah Bilut ketika Mat Seman sedang memberikan
makanan kepada kerbau-kerbaunya telah menyebabkan Mat Seman nekad melepaskan kerbau-kerbaunya untuk
merempuh pekerja tersebut.Malangnya,Mat seman telah terbunuh setelah drempuh oleh kerbau-kerbaunya yang
berpatah balik kerana ketakutan apabila mendengar deruman enjin kereta sodok yang dihidupkan oleh kumpulan
pekerja tersebut.

WATAK & PERWATAKAN

Mat Seman
1. Cucu Tuk Gembala Deraman.
2. Isterinya bernama Sutinah.
3. Mempunyai 4 orang anak (Sehak, Milah, Kiah dan Semah).
4. Bekerja sebagai seorang askar di kem askar, Perak sebelum menjadi seorang gembala kerbau.
5. Merupakan generasi ketiga yang mewarisi pekerjaan sebagai gembala kerbau. (MS 79)
6. Memakai kaki palsu (cacat) – Kakinya remuk kena jerangkap samar ketika membuat operasi di sempadan menyebabkan kakinya telah dipotong. (MS 80)
7. Telah dihumban menjaga stor dengan kerja mengira tayar buruk, lori buruk dan macam-macam yang buruk setelah kakinya dipotong. (MS 81)
8. Seorang yang bersemangat tinggi dan tidak mudah berputus asa/menyerah kalah pada takdir atau nasib. (MS 81)
9. Pernah menjadi johan menembak, johan terjun dari udara, johan bermain senjata semasa masih bekerja sebagai seorang askar. (MS 81)
10. Memiliki kepakaran tentang kerbau. Cth: Mat Seman menghalau kerbaunya yang berjumlah 60 ekor pulang ke kandang dengan hanya menggunakan seruling. Seruling tersebut diperbuat daripada buluh sebesar ibu jari dan mempunyai bunyi seakan-akan suara kerbau. (MS 86)
11. Bercita-cita menjadi contoh kepada anak-anak Desa Angun Sebutir. Cth: Mat Seman pernah mengatakan bahawa membela kerbau juga boleh menjadi kaya jika kena caranya.
12. Seorang yang murah hati/suka bersedekah. Cth: Setiap hari Raya Haji, Mat Seman akan mengorbankan sekurang-kurangnya seekor kerbau & dagingnya akan dibahagi-bahagikan kepada seluruh anak kampung. (MS 86)
13. Seorang yang berdikari. Cth: Mat Seman tidak pernah meminta apa-apa bantuan daripada orang untuk mengusahakan kerbaunya. Mat Seman menggunakan wang sagu hati dia putus kaki untuk membeli mesin penyodok untuk menolak tahi-tahi kerbau ke tepi. (MS 85)
14. Tidak mahu orang lain menggugat haknya di Lembah Bilut yang sudah menjadi tempat keramat bagi keluarganya.
15. Meninggal dunia kerana dipijak kerbau-kerbaunya apabila terdengar bunyi jentera yang di Lembah Bilut.

Tuk Gembala Deraman
1. Datuk Mat Seman. (MS 79)
2. Merupakan gembala kerbau mula daripada budak belum bersunat lagi hinggalah meninggal. (MS 79)
3. Pakar tentang kerbau iaitu daripada tahi TGD tahu kerbau sakit dan begitu juga apabila kerbau demam, kerbau cerah perut, kerbau sudah bunting seminggu dan sampailah kerbau hendak berbini.

Ayah Mat Seman
1. Anak Tuk Gembala Deraman.
2. Merupakan generasi kedua yang mewarisi pekerjaan sebagai gembala kerbau.
3. Menurunkan ilmu kerbau kepada Mat Seman tentang cara-cara menghalau kerbau pulang ke kandangnya iaitu dengan menggunakan bunyi seruling.
4. Meninggal kerana hidung dan gusinya berlubang disebabkan sakit resdung yang lama tidak berubat. (MS 82)

Sutinah
1. Isteri Mat Seman.
2. Tidak mahu anak-anaknya mewarisi pekerjaan sebagai gembala kerbau kerana baginya pekerjaan tersebut adalah hina dan tidak akan dihormati oleh orang lain. (MS 83)

LATAR
1. Latar Masa

a. Pada waktu petang
Mat Seman akan menghalau kerbau-kerbaunya masuk ke kandang apabila tiba waktu petang dengan menggunakan seruling.

Petang-petang dia akan tiup, tidak dengar sekali,dua kali,masuk tiga kali biasanya semuanya
memanjat lembah untuk pulang ke kandang.
(Halaman 80-81) b. Pada waktu pagi Sutinah dan anaknya ,Sehak keluar ke kandang kerbau untuk memberi kerbau-kerbau itu makan batang pisang Kerana hujan semalam-malaman,paginya lembap di sana sini,becak dan berair.tetapi, Sutinah dan Sehak sudahpun melambakkan batang pisang dalam kandang (Halaman 89)
2. Latar Tempat
a. Lembah Bilut
b. Desa Anngun Batu Sebutir
c. Di rumah Mat Seman
d. Di kandang kerbau

3. Latar Masyarakat
a. Masyarakat yang gigih berusaha walaupun kurang upaya
b. Masyarakat yang mahukan pemodenan
c. Masyarakat yang berpegang teguh kepada budaya tradisi
d. Masyarakat yang berkorban untuk mempertahankan hak

TEKNIK PENCERITAAN
1. Dialog (halaman 83)
2. Monolog (halaman 81)
3. Imbas kembali (halaman 80)
4. Kejutan (halaman 90)
5. Konflik(halaman 84-85)

GAYA BAHASA
1. Pemilihan diksi
Bahasa yang ringkas dan ekonomis. Penggunaan istilah yang tepat dan indah. penggunaan kata harian yang mudah
difahami.

2. Ayat perintah
"Sehak, buka pintu kandang cepat!" (halaman 90)

3. Ayat tanya

4. Simile
seperti kolek kebocoran di tengah sungai (halaman 82)

5. Repetisi
Hari-hari mandi habuk, kira tayar buruk, lori buruk, barang buruk dan macam-macam yang buruk (halaman 81)

6. Sinkope
"Dahlah Tinah,aku taulah apa nak buat" (halaman 89)

7. Metafora
Hati Mat Seman sudah dibancuh dengan batu bukit sejak kecil. (halaman 84)

SUDUT PANDANGAN

Cerpen ini menggunakan sudut pandangan orang ketiga terbatas. Cerpenis tidak terlibat secara langsung dalam cerpen ini. Hal ini terbukti apabila cerpenis menggunakan kata ganti nama diri orang ketiga dalam cerpennya iaitu "dia" dan "nya". cerpen ini lebih memberikan tumpuan pada watak Mat Seman yang memilih untuk meneruskan pekerjaan yang diwarisi daripada bapa dan datuknya sebagai gembala kerbau. Dia menghadapi npergolakan hidup dihimpit desakan arus pembangunan yang menginginkan Lembah Bilut dimajukan.

NILAI
1. Kegigihan untuk berusaha
2. Kepentingan memiliki ilmu
3. Ketaatan seorang isteri
4. Mempertahankan budaya tradisi
5. Berkorban

PENGAJARAN
1. Janganlah kita menjadikan kekurangan diri sebagai halangan untuk terus berusaha mendapatkan kejayaan pada masa
hadapan.
2. Kepentingan mencintai dan memperoleh ilmu pengetahuan mampu menjadikan seseorang individu itu mengubah
taraf hidupnya.
3. Kita hendaklah mempertahankan budaya tradisi kerana budaya tradisi merupakan cerminan pada kehidupan masyarakat.
4. Kita hendaklah bersikap bertimbang rasa dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin.
Wednesday, January 25, 2012

PANTUN EMPAT KERAT : BUDI

Tema
Pantun ini bertemakan kemanusiaan dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan kepentingan budi, jasa, kesopanan tutur kata dan tingkah laku dalam kehiduan manusia

Persoalan dan Maksud
Persoalan pantun ini berkaitan dengan kepentingan budi, jasa, dan kesopanan bagi membentuk insan yang dipandang mulia

Rangkap 1
Persoalan berkaitan dengan sanjungan dan terima kasih kerana menerima budi dan jasa. Maksudnya, seseorang yang menerima budi dan jasa baik seseorang akan sentiasa mengenangnya sepanjang masa.

Rangkap 2
Persoalan tentang berbudi dan berjasa sewaktu hidup. Maksudnya, semasa hidup di dunia, manusia digalakkan berbuat baik, banyak menabur budi dan jasa kerana manusia akan dihormati sewaktu hidup dan dikenang sesudah mati

Rangkap 3
Persoalan berkaitan budi jadi kenangan , mengenang budi. Maksudnya, budi yang diberikan kepada seseorang akan sentiasa diingat, dikenang dan dihargai sepanjang masa.

Rangkap 4
Persoalan berkaitan dengan nilai kesopanan, budi bahasa mengatasi kebendaan dan kekayaan. Maksudnya, masyarakat Melayu sangat menyanjung nilai budia bahasa, iaitu kesopanan mengatasi soal kebendaan , kekayaan atau kemiskinan seseorang.

Rangkap 5
persoalan berkaitan dengan pengaruh kekayaan dan budi terhadap kehidupan manusia. Maksudnya, walaupun kekayaan (emas dan perak)dianggap penting namun budi baik dan jasa juga dipandang tinggi dan dimuliakan serta disanjung orang sewaktu hidup di dunia.

Maksud Rangkai Kata terpilih.

1. Keladi - sejenis tumbuhan herba yang isinya dmakan

2. Selasih - sejenis tumbuhan herba dibuat ubat, berbau wangi

3. Ambil galah jolok ramunia - perbuatan menjolok menggunakan galah atau kayu panjang yang lurus. Buah ramunia- hampir sama seperti kundang

4. Buah delima - sejenis buah daripada tumbuhan renik, berwarna merah dan boleh dimakan

5. Anak dara berkain cukin - perempuan belum kahwin, gadis sunti memakai kain basahan mandi.

6. Daik - tempat di Acheh-Riau, Indonesia

7. Bulan puasa - tempoh masa sebulan bagi orang Islam beribadah puasa

8. Baju bercorak tiada benia - mungkin "benian" sejenis baju dalam

9. Emas dan perak pengarus dunia - barang perhiasan logam berharga yang berpengaruh di dunia yang mementukan kekayaan dan kehormatan seseorang.

Nilai
1. Mengenang budi
2. Berbuat baik sewaktu hidup
3. kesopanan dan budi bahasa mengatasi kebendaan dan kekayaan
4. Keseimbangan nilai kekayaan dan budi terhadap kehidupan manusia

Pengajaran
1. Kita hendaklah sentiasa memberikan sanjungan dan terima kasih kerana menerima budi dan jasa seseorang
2.Kita hendaklah sentiasa ingat , kenang dan hargai budi baik yang diberikan oleh seseorang sepanjang masa sewaktu hidup kita
3. Kita seharusnya menyanjung budi bahasa, kesopanan yang mengatasi soal kebendaan, kekayaan dan kemiskinan seseorang
4. Walaupun kekayaan dianggap penting,manusia perlu berbuat baik dan jasa seseorang dipandang tinggi dan mulia serta disanjung orang sewaktu hidup di dunia.

KERJA RUMAH

ASSALAMUALAIKUM ANAK ANAK YANG DISAYANGI....BACA DAN SALIN MAKLUMAT BERIKUT KE DALAM RAJAH MINDA.

PANTUN EMPAT KERAT : NASIHAT

Tema
Tema pantun ialah kemanusiaan dan kemasyarakatan. Pantun ini memberikan nasihat kepada manusia ke arah membentuk peribadi mulia.

Persoalan dan maksud
Persoalan pantun ini berkaitan dengan nasihat kepada manusia tentang pentingnya menjaga kelakuan,sikap, dan budi bahasa dalam masyarakat

Rangkap 1
Persoalan berkaitan dengan menjadi manusia yang berguna dan sentiasa menolong orang lain. Maksudnya nasihat agar suka menolong orang , memandu orang dalam kesusahan,kesulitan seperti sebiji bintang yang menyinari langit gelap pada waktu malam untuk memandu ke arah perjalanan manusia.

Rangkap 2
Persoalan tentang sikap buruk orang yang suka membuat kecoh.Maksudnya, nasihat agar kita jangan suka membuat kecoh atau heboh apabila mendapat sesuatu atau berhadapan dengan masalah yang kecil

Rangkap 3
Persoalan tentang sikap bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Maksudnya, apabila melakuka sesuatu pekerjaan, lakukan dengan bersungguh-sungguh sehingga berjaya da hasilnya maksimum.

Rangkap 4
Persoalan tentang kesan buruk hasil daripada melakukan sesuatu yang tidak baik. Maksudnya, mendapat ssah kerana melakukan sesuatu yang tidak elok, tidak berfikir sewaktu bertindak. Apabila sudah berlaku, tidak guna menyesal. Sama seperi perbuatan memusnahkan tebuan, menyebabkan badan sakit kerana disengat tebuan berbisa tersebut.

Rangkap 5
Persoalan tentang sikap tamak yang membawa kerugian. Maksudnya, sikap tamak akan menyebabkan seseorang mengalami kerugian berganda. Apa yang sedia ada mungkin hilang sedangkan apa yang dihajati belum tentu dapat hasilnya.

Maksud rangkai kata terpilih

1. Kolam - bekas yang diperbuat daripada batu atau simen yang diisi dengan air untuk mandi atau untuk mengambil air sembahyang

2. Masjid - bangunan tempat orang Islam beribadat

3. Sembahyang Raya - ibadat suci umat Islam selepas ibadah puasa (Aidil Fitri) atau nselesai menunaikan ibadah haji (Aidil Adha)

4. Bayam - sejenis sayur berdaun hijau atau merah

5. Kantung - kocek.saku,poket, pundi-pundi, kampit

6.Menjeruk asam - buah-buahan yang diasamkan, dijadikan masam

7. Pekasam - ikan atau daging yang digarami

8. Golok - sejenis parang kecil yang matanya diasah melengkung

9. Puan - bekas sirih yang diperbuat daripada logam, biasanya digunakan okeh permaisuri , pengantin perempuan atau sebagai tanda kekuasaan raja.

10. Jolok sarang tebuan - perbuatan merodok tebuan dengan galah atau kayu

11. Anak indung - anak ibu, induk pada benda atau binatang

12. Anak ketitir - sejenis burung merbuk

13. Anak merbah -sejenis burung

14. Kendong - membawa barang dengan membungkusnya di salam kain.


Nilai
1. menjadi manusia yang berguna, sentiasa menolong orang lain
2. Sikap buruk orang yang suka buat kecoh
3. Sikap bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu
4. Kesan buruk hasil daripada melakukan sesuatu yang tidak baik
5. Sikap tamak yang membawa kerugian

Pengajaran
1. kita hendaklah sentiasa suka menolong orang serta memandu orang lain yang berada dalam kesusahan dan kesulitan.
2. Janganlah kita suka buat kecoh atau heboh apabila mendapat sesuatu atau berhadapan dengan masalah yang kecil .
3. Kita perlu melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh hingga berjaya
4. Janganlah kita melakukan sesuatu yang tidak elok dan tidak berfikir sewaktu bertindak
5. Usahlah kita bersikap tamak dalam mendapatkan sesuatu yang dihajati

Monday, January 16, 2012

Anak-Anak Pejuang
Ghazali Lateh
Sinopsis
Cerpen ini mengisahkan tentang seorang ayah iaitu Pak Denan yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Pak Denan telah menyuarakan hasrat kepada kedua-dua anaknya bahawa dia ingin ke Kuala Lumpur hujung bulan ini. Namun hasrat itu ditentang oleh kedua-dua anaknya iaitu Abdul Rahman dan Abdul Razak. Tujuan Pak Denan adalah ingin merayakan sambutan Hari Kemerdekaan Negara. Namun akhirnya anak-anak Pak Denan beralah kepada ayahnya. Oleh kerana anaknya tidak muncul-muncul juga Pak Denan telah mengikut Ah Bee ke Kuala Lumpur. Namun apabila Abdul Rahman sampai di rumah pada pagi esoknya, didapatinya ayahnya sudah tiada. Apabila Abdul Rahman berhenti di kedai kopi Maniam dia terlihat ayahnya di kaca televisyen. Ayahnya telah berada di Kuala Lumpur menyertai perarakan Hari Kemerdekaan. Abdul Rahman dan Abdul Razak akhirnya menemui ayahnya di hadapan tugu Negara. Namun ayahnya amat kesal dengan kedua-dua anaknya itu. lalu kedua-duanya menyesal kerana melupakan perjuangan ayahnya suatu ketika dahulu. Pada hari itu barulah mereka sedar bahawa mereka adalah anak-anak pejuang.


Tema Semangat Patriotik atau cintakan Negara. “Pak Denan hanya diam ketika itu. fikirannya melayang jauh ke lorong sejarah yang pernah dilaluinya. Dia pejuang. Pejuang kemerdekaan”(hal.71). Persoalan a.Tanggungjawab kepada orang tua Abdul Rahman dan Abdul Razak yang sering melawat ayahnya di kampung. “Kami boleh balik setiap bulan untuk mejenguk ayah”(hal.71) b.Perpaduan antara kaum Antara Masyarakat Melayu dan Cina. “ketika darurat dahulu, anak Ah Yau itu memerap di rumahnya.”(hal.74) Aspek Bahasa Bahasa yang mudah difahami Hiperbola “Bebayang mula rebah merentasi laman rumah yang semakin dipenuhi semak”(hal.70). Simile “Seperti barisan askar yang berbondang-bondang menuju ke medan perang”(hal.76) Metafora “Lorong sejarah”(hal.71) Pemilihan kata/Diksi Kata-kata yang mudah difahami. Penggunaan kata-kata sehari-harian. “Jika mereka tidak pulang, dia yang akan pergi”(hal.70) Penggunaan kata ganda “anak-anaknya, sekali-sekala,mundar-mandir,bebayang”(hal.70) Aliterasi “Dalam samar-samar malam, Pak Denan berjalan ke simpang jalan”(hal.74) perulangan konsonan ‘M’ sebanyak 6 kali. “Ayah duduklah di rumah”(hal.71) perulangan konsonan ‘D’ sebanyak 3 kali. Asonansi “Hari ini Hari Kemerdekaan”(hal.78) perulangan vokal ‘I’ sebanyak 4 kali. “Maafkan kami, ayah”(hal.77) perulangan vocal ‘A’ sebanyak 4 kali. Teknik Teknik dialog Contohnya “Ayah nak ke Kuala Lumpur hujung bulan ini… Buat apa ayah susah-susah nak ke Kuala Lumpur?”(hal.70-71). Contohnya “Pak Nan, malam-malam mana mau pergi, tegur Ah Bee dari atas lori kecilnya. Ah Bee malam ini ada hantar sayur ka? Esok hari besar, tak cuti? Balas Pak Denan”(hal.74) Imbas kembali Contohnya “Lima tahun usia Abdul Razak, isteri Pak Denan menghembuskan nafas terakhir”(hal.72) Contohnya “Di situ jugalah lebih 45 tahun yang lalu dia bersama-sama penduduk lain bermesyuarat untuk meniupkan semangat kebangsaan dalam kalangan penduduk setempat”(hal.73) Monolog dalaman Contohnya “Ah … masa itu sudah berlalu,fikirnya”(hal.73) Contoh, “Ah … menyusahkan! Abdul Rahman mendengus dalam hati”(hal.76) Pemerian Contohnya “Pak Denan berjalan gagah di barisan depan, lengkap berbaju Melayu dan bertenggkolok. Di pinggangnya tersisip sebilah keris. Tidak ubah seperti seorang pahlawan bersiaga ke medan juang. Cuma langkahnya nampak goyah kerana bertongkat”(hal.76) Konflik Luaran Contoh, “Siapa kamu? Tanya Pak Denan setelah anak-anaknya tunduk untuk meminta maaf. Aku tak ada anak. Anak-anak aku dah mati. Aku bangga mereka mati kerana mempertahankan negara”(hal.77). Suspen Contoh, “Apabila Abdul Rahman sampai pagi esoknya, rumah ayahnya kosong dan berkunci. Anak pejuang itu terkejut. Puas dicari di serata kampung, orang tua itu tiadak ada”(hal.76). Plot Plot cerpen ini mengikut kronologi. Permulaan Pada bahagian ini pengarang menunjukkan watak-watak yang terlibat. Contohnya “Sepatutnya Abdul Rahman sudah pulang dengan kembarnya”(hal.70). Perkembangan Permintaan Pak Denan tidak dipersetujui oleh anak-anaknya. Namun Pak Denan tetap merayu agar dia dapat menghadirkan diri pada sambutan Hari Kemerdekaan. Akhirnya anak-anak Pak Denan bersetuju akan permintaan ayah mereka itu. Contohnya “Pak Denan tetap memujuk Abdul Rahman. Seminggu selepas itu ketika Abdul Razak pulan, itulah juga permintaannya. Dia merayu lagi. Dia memujuk lagi. Hasratnya memang besar. Sekali pun cukuplah katanya.”(hal.73) Puncak/klimaks Pada tahap ini ketika Abdul Rahman pulang ke kampung, pada pagi hari Sambutan kemerdekaan. Didapati ayahnya telah tiada di rumah. Kedua beradik itu saling menuding jari ke atas kehilangan Pak Denan. “Apabila Abdul Rahman sampai pagi esoknya, rumah ayahnya kosong dan berkunci. Anak pejuang itu terkejut. Puas dicari di serata kampung, orang tua itu tiadak ada”(hal.76). Penurunan/peleraian Pak Denan sebenarnya telah berada di Kuala Lumpur. Dia menyertai perarakan tersebut. Kemudian terlihat oleh Abdul Rahman wajah ayahnya di kaca televisyen. Lalu kedua beradik itu pergi bertemu ayahnya. Contohnya “Pak Denan masuk TV! Pak Denan masuk TV!”(hal.76) Penyelesaian Abdul Rahman dan Abdul Razak bertemu ayahnya di Tugu Negara. Pada masa itu barulah mereka sedar kesilapan masing-masing. Selain itu mereka menyedari bahawa mereka adalah anak-anak pejuang. Contohnya “ Cuma kali ini anak-anaknya itu yang berpandangan sesame sendiri. Berdiam seketika seperti menginsafi diri”(hal.77). Watak dan Perwatakan Watak utama Pak Denan - Ayah kepada dua orang anak - Lelaki yang telah berumur/lelaki tua - Kematian isteri/duda - Semangat cintakan Negara yang tinggi - “Pak Denan hanya diam ketika itu. fikirannya melayang jauh ke lorong sejarah yang pernah dilaluinya. Dia pejuang. Pejuang kemerdekaan”(hal.71). - Seorang yang berani. - “Dalam samar-samar malam, Pak Denan berjalan ke simpang jalan”(hal.74) - Seorang yang tetap pendirian. - “Jika mereka tidak pulang, dia yang akan pergi.Nekad! itulah yang bertulis di kotak fikirannya sejak petang tadi”(hal.70) Watak sampingan: Abdul Rahman - Anak Sulung Pak Denan - Golongan elit - Abang Abdul Razak - Seorang yang bertanggungjawab. - Sering pulang ke kampung untuk melawat ayahnya. “Pak Denan memberitahu Abdul Rahman yang pulang hujung minggu baru-baru ini”(hal.70) - Seorang yang angkuh dan sombong. - “Lagi pun tidak ramai golongan elit sepertinya yang sanggup bersusah payah ke Dataran Merdeka untuk melihat perarakan itu”(hal.72-73) - Seorang yang menginsafi kesilapan. - “Maafkan kami ayah. Selama ini kami terlupa bahawa kami anak seorang pejuang. Perlahan sekali suara Abdul Rahman”(hal.77) Abdul Razak - Anak kedua Pak Denan - Adik kepada Abdul Rahman - Seorang yang bertanggungjawab. - Sering pulang ke kampung melihat ayahnya. “Seminggu selepas itu ketika Abdul Razak pulang …”(hal.73) - Seorang yang menjaga hati ayahnya. - Sering pulang ke kampung melihat ayahnya. “Seminggu selepas itu ketika Abdul Razak pulang …”(hal.73) - Seorang yang menjaga hati ayahnya. - “… Abdul Razak terpaksa bersetuju. Pura-pura bersetuju”(hal.73) Ah Bee - Berbangsa cina - Bekerja sebagai peniaga sayur - Seorang yang rajin bekerja. - “Kerja macam saya mana ada cuti, kalau saya cuti, orang Kuala Lumpur tak makan sayurlah!. Jawab Ah Bee sambil tergelak kecil”(hal.74) - Seseorang yang mengenang budi. - “Ah Bee dan adik-adiknya tidak pernah lupa akan jasa Pak Denan”(hal.74) - Seorang yang baik hati - “Ah Bee dan adik-adiknya tidak pernah lupa akan jasa Pak Denan. Ada sahaja sumbangan yang dihulurkan”(hal.74) Latar Latar Masyarakat. Masyarakat kampung yang berjiwa patriotisme. Ditonjolkan melalui watak Pak Denan. “Pak Denan mundar-mandir di ruang serambi rumah tua di hujung kampung”(hal.70). Masyarakat Bandar daripada golongan elit. Digambarkan oleh watak Abdul Rahman dan Abdul Razak. “Baginya kedatangan ayahnya ke Kuala Lumpur akan lebih menyusahkan hidupnya. Lagipun, tidak ramai golongan elit sepertinya yang sanggup bersusah payah ke Dataran Merdeka untuk melihat perarakan itu”(hal.72-73). Latar Masa. Pagi “Apabila Abdul Rahman sampai pagi esoknya, rumah ayahnya kosong dan berkunci. Anak pejuang itu terkejut. Puas dicari di serata kampung, orang tua itu tiada ada”(hal.76). Petang “Itulah yang tertulis dalam kotak fikirannya sejak petang tadi”(hal.70) Malam “Pak Nan, malam-malam mana mau pergi, tegur Ah Bee dari atas lori kecilnya. Ah Bee malam ini ada hantar sayur ka? …”(hal.74). Zaman Penjajahan “Akhirnya, penentangan itu berhasil apabila Malcome Macdonald membentuk sebuah jawatankuasa untuk menyelesaikan tentangan orang Melayu terhadap Malayan Union”(hal.72). Latar Tempat Rumah Pak Denan “Apabila Abdul Rahman sampai pagi esoknya, …”(hal.76). Kuala Lumpur “Kehadiran ayahnya di Kuala Lumpur menyusahkan dirinya berbanding …”(hal.71) Dataran Merdeka “… yang sanggup bersusah payah ke Dataran Merdeka untuk melihat …”(hal.72-73). Kedai Kopi Maniam “… di kedai kopi Maniam …”(hal.76) Tugu Negara/Kebangsaan “… ditemui berbaring di kaki Tugu Kebangsaan”(hal.71) Rumah Abdul Rahman “Dahulu, ketika datang ke rumah Abdul Rahman, dia hilang dari rumah”(hal.71) Sudut Pandangan Sudut pandangan orang ke tiga. Cerpen ini menggunakan sudut pandangan orang ke tiga serba tahu. Pegarang banyak menggunakan kata ganti nama ketiga iaitu “dia”. Pengajaran Kita mestilah mempunyai semangat patriotik yang tinggi dalam diri. “Pak Denan berjalan gagah di barisan depan, lengkap berbaju Melayu dan bertenggkolok. Di pinggangnya tersisip sebilah keris. Tidak ubah seperti seorang pahlawan bersiaga ke medan juang. Cuma langkahnya nampak goyah kerana bertongkat”(hal.76). Seorang anak mestilah menunaikan tanggungjawab ke atas orang tuanya. Abdul Rahman dan Abdul Razak sering pulang ke kampung untuk melawat ayahnya.“Pak Denan memberitahu Abdul Rahman yang pulang hujung minggu baru-baru ini”(hal.70) Kita haruslah sentiasa mengenang jasa orang lain. “Ah Bee dan adik-adiknya tidak pernah lupa akan jasa Pak Denan”(hal.74) Nilai Nilai Kemanusiaan Baik Hati “Ah Bee dan adik-adiknya tidak pernah lupa akan jasa Pak Denan. Ada sahaja sumbangan yang dihulurkan”(hal.74) Mengenang Jasa “Ah Bee dan adik-adiknya tidak pernah lupa akan jasa Pak Denan”(hal.74) Bertanggungjawab Tanggungjawab anak-anak kepada orang tuanya.“Pak Denan memberitahu Abdul Rahman yang pulang hujung minggu baru-baru ini”(hal.70) Nilai Kemasyarakatan Bantu-membantu “ketika darurat dulu, anak Ah Yau itu memerap di rumahnya. Mereka sama-sama tidur sekelambu dalam parit besar yang kering ketika apa kekacauan memuncak”(hal.74 ihsan

BLOG BAHASA MELAYU CIKGU FARHAN

Puisi Tradisional
PANTUN

Ciri-ciri Pantun

o Sebuah pantun wujud dalam satu
rangkap yang sempurna dari segi maknanya.
o Setiap rangkap pantun terbahagi
kepada dua bahagian iaitu bahagian pembayang dan satu lagi bahagian maksud. o Bagi pantun empat kerat, baris satu dan dua adalah pembayang,
manakala baris tiga
dan empat adalah maksud.
o Bagi pantun dua kerat pula, baris pertama adalah pembayang dan
baris kedua adalah maksud

Contoh: o Pantun Empat Kerat Pulau Pandan jauh ke tengah,
Gunung Daik bercabang tiga,

Hancur badan dikandung tanah,

Budi yang baik dikenang juga.
Contoh:
o Pantun Dua Kerat Gendang gendut tali kecapi, Kenyang perut suka hati.
Rima atau bunyi akhir di hujung baris adalah sejajar. o
Bagi pantun dua kerat, rima akhir
dalam bentuk ‘aa’ . o pantun empat kerat, rima akhir dalam bentuk ‘abab’ o Contohnya: Pulau Pandan jauh ke tengah, (a)
Gunung Daik bercabang tiga, (b)
Hancur badan dikandung tanah, (a)
Budi yang baik dikenang juga. (b)

Setiap baris dalam pantun
mempunyai 4 hingga 5 perkataan.
Contoh: Pulau Pandan jauh ke tengah,
Gunung Daik bercabang tiga,
Hancur badan dikandung tanah,
Budi yang baik dikenang juga.
o Setiap baris dalam pantun
mempunyai 8 hingga 12 suku
Pantun Dua Kerat
Siakap senohong gelama ikan duri,
Bercakap bohong, lama-lama mencuri.
Mengata dulang paku serpih,
Mengata orang dia yang lebih.
Banyak udang banyak garam,
Banyak orang banyak ragam.
Mentimun bongkok di balik tiang, Ayam berkokok alamat nak siang.
JENIS PUISI

Puisi adalah bentuk karangan yang terkikat oleh rima, ritma, ataupun jumlah baris serta ditandai oleh bahasa yang padat. Menurut zamannya, puisi dibedakan atas puisi lama dan puisi baru.
A. PUISI LAMA Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan.
Aturan- aturan itu antara lain :
- Jumlah kata dalam 1 baris - Jumlah baris dalam 1 bait - Persajakan (rima) - Banyak suku kata tiap baris - Irama
1. Ciri-ciri Puisi Lama
a) Merupakan puisi rakyat yang tak dikenal nama pengarangnya.
b) Disampaikan lewat mulut ke mulut, jadi merupakan sastra lisan.
c) Sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata maupun rima.
2. Jenis Puisi Lama Yang termasuk puisi lama adalah :
a) Mantra adalah ucapan-ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib.
b) Pantun adalah puisi yang bercirikan bersajak a-b-a-b, tiap bait 4 baris, tiap baris terdiri
dari 8-12 suku kata, 2 baris awal sebagai sampiran, 2 baris berikutnya sebagai isi.
Pembagian pantun menurut isinya terdiri dari pantun anak, muda-mudi, agama/nasihat, teka-teki, jenaka.
c) Karmina adalah pantun kilat seperti pantun tetapi pendek.
d) Seloka adalah pantun berkait.
e) Gurindam adalah puisi yang berdirikan tiap bait 2 baris, bersajak a-a-a-a, berisi nasihat.
f) Syair adalah puisi yang bersumber dari Arab dengan ciri tiap bait 4 baris, bersajak a-aa-a, berisi nasihat atau cerita.
g) Talibun adalah pantun genap yang tiap bait terdiri dari 6, 8, ataupun 10 baris .
3. Contoh dari Jenis-jenis Puisi Lama a) Mantra
Assalammu’alaikum putri satulung besar Yang beralun berilir simayang Mari kecil, kemari Aku menyanggul rambutmu Aku membawa sadap gading Akan membasuh mukamu

b) Pantun
Kalau ada jarum patah

Jangan dimasukkan ke dalam peti

Kalau ada kataku yang salah

Jangan dimasukan ke dalam hati

c) Karmina

Dahulu parang, sekarang besi (a)
Dahulu sayang sekarang benci (a)

d) Seloka
Lurus jalan ke Payakumbuh,
Kayu jati bertimbal jalan
Di mana hati tak kan rusuh,

Ibu mati bapak berjalan

e) Gurindam

Kurang pikir kurang siasat (a)
Tentu dirimu akan tersesat (a)
Barang siapa tinggalkan sembahyang ( b )
Bagai rumah tiada bertiang ( b )
Jika suami tiada berhati lurus ( c )
Istri pun kelak menjadi kurus ( c )

f) Syair
Pada zaman dahulu kala (a)
Tersebutlah sebuah cerita (a)
Sebuah negeri yang aman sentosa (a)

Dipimpin sang raja nan bijaksana (a)

g) Talibun
Kalau anak pergi ke pekan

Yu beli belanak pun beli sampiran
Ikan panjang beli dahulu
Kalau anak pergi berjalan
Ibu cari sanak pun cari isi
Induk semang cari dahulu

4. Ciri-ciri dari jenis puisi lama

a) Mantra
Ciri-ciri:
Ø Berirama akhir abc-abc, abcd-abcd, abcde-abcde.
Ø Bersifat lisan, sakti atau magis.

Ø Adanya perulangan.

Ø Metafora merupakan unsur penting.

Ø Bersifat esoferik (bahasa khusus antara pembicara dan lawan bicara) dan misterius.

Ø Lebih bebas dibanding puisi rakyat lainnya dalam hal suku kata, baris dan persajakan.

b) Pantun
Ciri – ciri :

Ø Setiap bait terdiri 4 baris.

Ø Baris 1 dan 2 sebagai sampiran.

Ø Baris 3 dan 4 merupakan isi.

Ø Bersajak a – b – a – b.
Ø Setiap baris terdiri dari 8 – 12 suku kata.

Ø Berasal dari Melayu (Indonesia).
c) Karmina

Ciri-ciri :
Ø Setiap bait merupakan bagian dari keseluruhan.

Ø Bersajak aa-aa, aa-bb.

Ø Bersifat epik: mengisahkan seorang pahlawan.
Ø Tidak memiliki sampiran, hanya memiliki isi.
Ø Semua baris diawali huruf kapital.
Ø Semua baris diakhiri koma, kecuali baris ke-4 diakhiri tanda titik.
Ø Mengandung dua hal yang bertentangan yaitu rayuan dan perintah.
d) Seloka
Ciri-ciri :

Ø Ditulis empat baris memakai bentuk pantun atau syair.

Ø Namun ada seloka yang ditulis lebih dari empat baris.
e) Gurindam

Ciri-ciri :

Ø Baris pertama berisikan semacam soal, masalah atau perjanjian.

Ø baris kedua berisikan jawabannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris
pertama tadi.
f) Syair
Ciri-ciri :

Ø Terdiri dari 4 baris.
Ø Berirama aaaa.
Ø Keempat baris tersebut mengandung arti atau maksud penyair.

g) Talibun

Ciri-ciri:

Ø Jumlah barisnya lebih dari empat baris, tetapi harus genap misalnya 6, 8, 10 dan seterusnya.
Ø Jika satu bait berisi enam baris, susunannya tiga sampiran dan tiga isi.

Ø Jika satu bait berisi delapan baris, susunannya empat sampiran dan empat isi.

Ø Apabila enam baris sajaknya a – b – c – a – b – c.

Ø Bila terdiri dari delapan baris, sajaknya a – b – c – d – a – b – c – d.